HAKKIMIZDA

İnsanın mutlu olması için eşini ve işini sevmesi gerektiğine inanıyoruz. Türkiye’de okutulmayan çocuklarımıza okuma fırsatı sunmak,  bu konuda meslekler ağırlıklı eğitim vermek maksadı ile,  ileride diplomalarının da Avrupa Birliğine girmesiyle (2009) kıymetleneceğini bildiğimiz komşumuz Bulgaristan’da 2004 yılında Kurulmuş Eğitim amaçlı bir kurumuz.

MİSYONUMUZ

Dilimizin, insanımızın ve Bayrağımızın olması gerektiğine inandığımız coğrafyalarda organizasyonlar kurarak, oryantasyon ...

GENEL KURUL 

Genel kurul kararlarını ve dökümanları

 incelemek için tıklayınz

TÜZÜK

Balkan Üniversity'nin kuruluş bilgileri ve TÜZÜK için tıklayınız

BİZ KİMİZ

Biz Türkiye’de zulüm sayılabilecek okumak isteyip de okutulmayan çocuklarımıza okuma fırsatı sunmak, TBMM’de Rey verdiğimiz ek 17. madde nin serbestisi için Azimet göstermek, İnandığımız bir değeri savunmak maksatlarıyla yolumuz da yürüyoruz.


İnsanın mutlu olması için eşini ve işini sevmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu konuda meslekler ağırlıklı eğitim vermek maksadı ile,  ileride diplomalarının da Avrupa Birliğine girmesiyle (2009) kıymetleneceğini bildiğimiz komşumuz Bulgaristan’da 2004 yılında Kurulmuş Eğitim amaçlı bir kurumuz.


Birlik statüsünde, Kar amacı gütmeyen kuruluşumuz misyonu doğrultusunda yüzlerce bilhassa kız evladımızın yüksek tahsil yaparak dilediği bölümün diplomasıyla eğitim hayatlarının taçlandırılmasını sağlamıştır.

NE YAPIYORUZ

AB Müktesabatını, Kıta Avrupa’sında eğitimi düzenleyen Lizbon Sözleşmesini ve her yıl Eğitim Bakanları Komitesince geliştirilen Bologna sürecini yakından izliyor ve takip ediyoruz.


Avrupa ve Dünya okutmak için genç nüfus bulamazken biz milyonlarca gencimizin üniversite imtihanları ile örselenmesini, travmalar geçirmesini ve meşguliyetle tedavi faslındaki, arif yetiştirmeyen maarif sistemimizdeki; kitabı olmadan, dil bilmeden, bilimsel makaleleri olmadan, uluslar arası literatürde adı geçmeyen sıfat zengini akademisyenlerin evlatlarımıza bir şey veremediklerini görerek; AB ölçeğinde her üniversitenin iyi ve kuvvetli yönlerini öne alarak ortak programlar geliştiriyoruz.


JOQAR; Erasmus – Mundus programlarının alt başlığında “Ortak dereceli Çift Diploma Programıdır” Öğrenci merkezlidir, ECTS etiketlerine sahip üniversiteler arasında öğrenci ve akademisyen mobilitesini, hareketliliği ve Kaliteyi ön planda gören bir ortak eğitim programıdır.
(Bu link YÖK sayfasından alınma olup, kendilerinin bundan haberi yoktur.)

http://www.ecaconsortium.net/main/projects/joqar

NEREYE VARMAK İSTİYORUZ

GAYE; Eskisi bizim şimdi yad olmuş ellerde Dünyanın konuşulan 3. dili olan Türkçe’mizi Akademik lisan yapmaktır Türkçe den Akademik lisan olmaz diyenlere, Kurumlarının yönetmelik ve kanunlarını bilmeyenlere, bilmeden dilimize hainlik yapanlara karşı bir cevaptır.
2011 yılında  Kosova’da başlattık, Türkçemizi Akademik eğitim dili olarak kanunlaştırdık. Bu yıl Makedonya’da taklit ediliyor, takip ediliyoruz. Ukrayna Türkçe eğitime başlıyor, Elbette ki bu gelişmelerin öncüsü olarak mutluyuz gururluyuz.
Bize hukuksuzca dur diyenlerin Mevlana programını da İntihal yaptıklarını sanmasınlar ki bilmiyoruz, görmüyoruz.
Dilimize yapacağımız yatırımın yakın gelecekte ihracatımızdaki artış ve bereket olarak geriye döneceği bilinciyle, çocuklarımızı yıl kaybı olmadan hayata hazırlama imkanını sunuyoruz.
Her Dünya vatandaşı; Kendi dilinde Akademik eğitim almalıdır tezimizle aksini savunanlara bayrak gösteriyiyoruz.

ENGELLERİMİZ…

Zihniyet açığa çıkmıştır.ARGE Kanunlarında da Tübitak ve TÜBA oluşumunda da ve YÖK kanun tasarısında ve de Vakıf üniversiteleri Kanununda, açılan ve kaybedilen yüzlerce denklik davaları ile her şey ”bizden geçsin” Vana bizim elimizde olsun zihniyeti  açıkça okunmaktadır. BULGARİSTAN’LA ASKI KRİZİ ve TANINMA Konularındaki uluslar arası hukuku hiçe sayma maraziyeleri bu zihniyetin açıkça tezahürüdür.
Dağılan Sovyet Cumhuriyetinden fırsat bilip bilim adamı alamayışımızın gerekçesi düşük profilli akademik gradasyonumuzdur. Bütün bunlara rağmen dünyanın en pahalı üniversite hayatı da bizdedir. Kötü bilgiye aşırı bedeller ödetmektedirler. Rahmetli Cemil Meriç’in’’ Obskürantizm (Karanlıkçılık, Bilmesinlercilik) Heyulası ülkeyi terk etmeden gerçek bir aydınlanma hayaldir.’’ Sözünün vana merkezi işte burasıdır.

Akademik kıskançlık, Yetersizliğin ve Komplekslerin ürünüdür ve maalesef Üniversitelerimizde burslarla, kurslarla okumuş, üstüne üstlük bir de yönetici yapılmış akademisyenlerimizde had safhada vardır.


İstanbul Üniversitesinin kapalı kaldığı 1930’lu yılları ve sebepleri tartışmanın ve Kamuoyuyla paylaşmanın zamanıdır.
Bize şu günlerde doğru bir istikamet gösterecektir.


Yurdum insanları yeni açılan vakıf üniversitelerinize öğrenci temini için yurt dışında okumayı zorlaştırmayın, kendinize güldürmeyin. Birinci kuşak komşu ülkelerde, dilimizin az bir emekle yeşereceği coğrafyalarda biz çocuklarımızı okutalım. İkinci kuşak ülkelerden de yabancı öğrenci getirip biz okutalım. Ufukları zorlayalım.


İyi bir tanıtımla çevre Ülkeler, Eski coğrafya ve Afrika’dan öğrenci çekelim, Eğitime çeki düzen verelim kalite getirelim ve bunu bir sektör olarak görelim, Ütmeye değil, öğretmeye hem de en kalitelisini öğretmeye endekslenelim. YÖS’ü kaldırdınız çok güzel, yabancı öğrenci özel sigortası da varken SGK mükerrer sigortası hangi kafa, hangi zeka, fotoğrafın bütünü göremeyen dar kafalı, kişisel menfaat odaklı bürokratik bellek, sorarsan adını Devlet… laf.


Hedefimiz 2023 de 100 milyar dolar Yüksek Öğretimden gelir getirelim.
Gülmeyin Turizm’den 100 milyon dolar dediğimiz günlerde
Süleyman Demirel de gülmüştü…


Utanırsınız sonra…

Hukuku gözetmeyen, Eza çektiren illaki Ceza Çekecektir
Bize ve Evlatlarımıza bu Ezayı gösterenlere Rıza, Revamıdır?
TÜRKİYE HALA BİR HUKUK DEVLETİDİR.

TÜRKÇE’NİN ÖNÜNDEKİ ENGEL KİMMİŞ???

 

Yükseköğretim Kurumlarının Yurtdışındaki Kapsama Dahil Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ YURTDIŞINDAKİ KAPSAMA DAHİL YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARIYLA ORTAK EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARI TESİSİ HAKKINDA YÖNETMELİK
(Resmi Gazete Tarihi: 28.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26390)


BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MADDE 13 ?(Değişik:R.G.: 16/07/2010 ? 27643) (1) Ortak programlar İngilizce, Almanca veya Fransızca (HANİ KENDİ DİLİMİZ TÜRKÇE??) dillerinden birinde verilir. Ortak programların bu diller dışında başka bir yabancı dille verilebilmesi için Yükseköğretim Kurulunun onayı gereklidir. Öğrencilerin ortak programda öğrenimlerine başlayabilmeleri için o dili yeterli düzeyde bilmeleri gerekir. Bu durumda da eğitimin verileceği yabancı dilin yeterli düzeyde bilindiğini ölçen bir uluslararası sınav veya ilgili üniversitelerin yapacağı yabancı dil sınavı ile uluslararası sınavlardan alınması gereken asgari puan, protokolde belirtilir. Yabancı dil bilgisi yetersiz olan öğrenciler, ilgili üniversitelerin birinde veya döneme bağlı olarak iki üniversitede de yabancı dil koşulunu sağlayıncaya kadar yoğun dil eğitimi alırlar. Yoğun dil eğitimi için azami iki yıl süre verilir. Azami sürenin sonunda yabancı dil koşulunu sağlayamayan öğrencinin talebi üzerine, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından, başka bir üniversitede ya da kaydının bulunduğu üniversitede öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa, eşdeğer programın bulunmaması halinde, yakın programlardan birine yerleştirilebilir. Ancak bunun için, kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması gerekir.”

“TÜRKÇE’DEN AKADEMİK DİL OLMAZ Kemal Gürüz” Eski YÖK Başkanı
Mayını nereye yerleştirmiş görün.

MERKEZ ADRES

Şenlikköy Mahallesi

Florya Asfaltı Çıkmazı, No:3, Kat:1

Bakırköy - Florya / İstanbul

info@balkanuniversity.org

Tel  : +90 212 424 61 80 pbx
Fax : +90 212 872 10 61

© 2017 BALKAN UNIVERSITY